Cum trebuie încheiat un contract de împrumut?

Conform legii, imprumutul este de doua feluri: imprumutul de folosinta (comodat) si imprumutul de consumatie.

Cum îmi pot eşalona datoriile către stat?

Esalonarea la plata se acorda - conform legii - pentru toate obligatiile fiscale - principale si accesorii - administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), obligatii cuprinse in certificatul de atestare fiscala, cu exceptia obligatiilor limitativ prevazute de textul legal (obligatii fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanele fizice si 1.500 lei in cazul persoanelor juridice, amenzi si altele). 

Cum înfiinţez un PFA?

Conform legii, o PFA (persoana fizica autorizata) se infiinteaza prin depunerea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde aceasta isi va stabili sediul social a unui dosar care sa cuprinda toate documentele prevazute.

Cum îmi prelungesc durata sediului social?

Conform legii, prelungirea duratei sediului social si/ sau a duratei unui punct de lucru (in cazul sediului social ori a punctului de lucru expirat) se face printr-o cerere depunere si mentionare acte (DM) care se inregistreaza, alaturi de actul prin care se prelungeste durata, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde comerciantul isi are sediul social.

Cum îmi deschid un punct de lucru?

Conform legii, deschiderea unui punct de lucru presupune vointa asociatilor unei societati comerciale in acest sens, vointa care se transpune intr-un act care se inregistreaza, alaturi de acte documente, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde comerciantul isi are sediul social.

Pagini